หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
11K
4
5
สถาบันพีเพิล เทรนนิ่ง
SMEs
DOWNLOAD
องค์กร สถาบันพีเพิล เทรนนิ่ง 
Organization People Training Institute
รายละเอียด พีเพิล เทรนนิ่ง รับจัดโครงการต่างๆให้กับพนักงงานบริษัท เอกชนและของรัฐ กรุ๊ปเหมาทั่วประเทศ 

สถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง (People Training Institute) ความรู้คืออาวุธสำคัญของการพัฒนาองค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็กที่เรียกว่า SME  และองค์กรขนาดใหญ่  ทุกองค์กรล้วนต้องขับเคลื่อนด้วย “บุคคลากร” ที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องทำควบคู่ไปกับการหารายได้อยู่เสมอ    
 
บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด ผู้นำด้านสื่อสำหรับ SME ของไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการพัฒนาคน  ได้เพิ่มการฝึกอบรมเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งของบริษัท  และเปิดดำเนินการ “สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย” จนได้รับการยอมรับจากสังคมมาระยะหนึ่ง บริษัทพีเพิล มีเดียจึงได้เริ่มดำเนินงานด้านการฝึกอบรมในนาม สถาบันพีเพิล เทรนนิ่ง (People Training Institute) โดยมุ่งเน้นการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาคนในทุกมิติ
 
พัฒนาคน จุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนา ’คน“  หรือ ’ทรัพยากรมนุษย์“  เป็นการพัฒนาที่สำคัญ และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง สามารถประกอบอาชีพสุจริต มี คุณธรรม ได้อย่างความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และมีรายได้ที่เหมาะสม จึงเป็นการพัฒนาคนที่สมบูรณ์
 
สถาบันอาชีพ ชี้ช่องรวย และ People Training ในเครือบริษัทพีเพิลมีเดียกรุ๊ป เป็นสถาบันสอนอาชีพ และทักษะเพื่อการพัฒนาชีวิตและสร้างความมั่นคง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แต่ละบุคคล ให้มีความพร้อมสำหรับการเผชิญชีวิตในโลกธุรกิจและสังคมปัจจุบันได้อย่างมั่นใจ
 
เวลาทำการ 09.00-17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
 
ที่ตั้ง 47,49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-704-9066-7 ต่อ 101-114
โทรสาร -
อีเมล์ peopletraining.info@gmail.com
saowaluckk@yahoo.com
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/YFaUF3
 พันธมิตรปีที่ 9 | ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 10,818 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด