หน่วยงาน    สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจ | Business Organization
17K
9
116
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
SMEs
NEWS
องค์กร สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
Organization The Federation Thai SME
รายละเอียด "สมาพันธ์ SME ไทย" ดังมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • ข้อ ๑  เป็นศูนย์รวมของ SME ที่ประกอบด้วย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ และผู้ประกอบการทั่วไป
  • ข้อ ๒  เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงาน ของรัฐ สภาวิชาชีพ สถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการก่อตั้ง อยู่รอดและเติบโตของSME
  • ข้อ ๓  ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของสมาชิกในการ ดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน
  • ข้อ ๔  ศูนย์กลางความสัมพันธ์และประสานงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก
ที่ตั้ง 70/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ชั้น 2 สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์) 70/1 Soi Prawit Lae Phuean, Prachachuen Road, Lad Yao, Chatuchak, Bangkok 10900 (Floor 2, Amnuay Silpa Alumni Association)
โทรศัพท์ 061-028-4009
โทรสาร 061-028-4007
อีเมล์ thaismenetwork@gmail.com
เว็บไซต์
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/smethai.or.th
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 116 คะแนน
มีผู้เข้าชม 16,948 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 9 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด