Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
5.0K
3
มูลนิธิพระพุทธเมตตา
SMEs
องค์กร มูลนิธิพระพุทธเมตตา 
Organization PHRABUDDHAMETTA FOUNDATION
รายละเอียด มูลนิธิพระพุทธเมตตา -เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรและเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาส โดยการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อผู้ติดต่อ พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม
ที่ตั้ง 3/28 วัดมหาธาตุ ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 081-721-5241
โทรสาร 02-221-8891
อีเมล์ samutmcu@gmail.com
เว็บไซต์ -
LINE 
พระครูสมุทร วัดมหาธาตุ
Facebook 
พระครุสมุทร วัดมหาธาตุ
Youtube 
www.kuay.org
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,049 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด