หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
4.9K
2
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
SMEs
องค์กร มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 
รายละเอียด เรียน ท่านผู้สนใจการจัดงาน Symposium TQM-Best Practices in Thailand เป็นการจัดการประชุม เพื่อนำเสนอบทความที่เป็นแบบอย่างวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมจำนวน 7 สาขา โดยในปี 2543 นับเป็นครั้งแรก ในประเทศไทยที่ได้มีการจัดประชุมนี้ขึ้นตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่ผ่านมาได้มีผู้นำเสนอบทความผ่านเวทีแห่งนี้กว่า 280 บทความ กว่า 150 องค์กรโดยครอบคลุมทุกวงการ ทั้งวงการธุรกิจ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นในการประยุกต์ใช้ทีคิวเอ็มในวงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง

ดังจะเห็นได้จากการจัดงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี การจัดงานในปีนี้ นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 16 โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อนำเสนอบทความและผลงานที่มีวิธี ปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้ชื่องาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 (BTS นานา) กรุงเทพฯ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้าน TQM และการนำเสนอผลงานคุณภาพที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากองค์กรกว่า 40 ผลงานในนามของมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการประชุม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานการประชุมTHAILAND QUALITY CONFERENCE & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailandเพื่อร่วมรับฟังบทความที่มีแบบอย่างวิธีปฎิบัติที่ดี อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศของประเทศไทยได้ต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftqm.or.th/tqmsymposium16 ขอแสดงความนับถือ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย www.ftqm.or.th

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเจริญชัย ฉิมเนียมโทรศัพท์ 086-311-7890e-mail : crcbkk@gmail.comid line : crcbkk
ชื่อผู้ติดต่อ เจริญชัย ฉิมเนียม
ที่ตั้ง มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 086-311-7890
โทรสาร -
อีเมล์ crcbkk@gmail.com
เว็บไซต์
LINE 
crcbkk
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,900 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด