Happy Newyear 2023 TFC
หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
6.2K
2
5
เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย
SMEs
องค์กร เครือข่ายสตรีชนเผ่าแห่งประเทศไทย 
Organization Indigenous Women
รายละเอียด เครือข่ายสตรีชนเผ่าเกิดจากการรวมตัวของแกนนำสตรีชนเผ่าในประเทศไทยเพื่อทำงานในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่สตรีชนเผ่าได้รับ กิจกรรมหลัก ๆ ของเครือข่ายคือ1. อบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของสตรีชนเผ่าในประเทศไทย2. เสริมพลังด้านเศรษฐกิจให้สตรีชนเผ่า ผ่านการร่วมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ 3. อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ชื่อผู้ติดต่อ กัลยา จุฬารัฐกร
ที่ตั้ง สันทราย เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0625938399
โทรสาร -
อีเมล์ iwnt.org@gmail.com
เว็บไซต์
Facebook 
goo.gl/eoGD9a
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2559
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,198 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด