หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
11K
3
เดอะกาลา อคาเดมี่
SMEs
DOWNLOAD
องค์กร เดอะกาลา อคาเดมี่ 
Organization The Gala Acadamy
รายละเอียด
“ก๋วยเตี๋ยวกะลา เย็นตาโฟตีลังกา” นับว่าเป็นแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเจ้าแรกของเมืองไทย ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในแวดวงร้านอาหารจานเส้น อีกทั้งยังเป็นผู้นำการตลาดประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
โดยที่ผ่านมา “อาจารย์อ้อม” ได้เข้าคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและบริหารจัดการธุรกิจจนผ่านเกณฑ์ประเมิน จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เดินทางร่วมออกบูธแสดงแฟรนไชส์ในต่างประเทศอีกด้วย 
 
ความโดดเด่นของ “ก๋วยเตี๋ยวกะลา เย็นตาโฟตีลังกา” อยู่ที่นวัตกรรมและกระบวนการผลิตซอสเย็นตาโฟ (สูตรสำเร็จไม่ต้องปรุง) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการปรุงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟให้อร่อย รสชาติไม่เหมือนใคร สามารถแข่งขันกับคู่แข่งการตลาด ที่สำคัญขั้นตอนในกระบวนการผลิตซอส สะอาด ถูกหลักอนามัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
อาจารย์อ้อม ได้พยายามสร้างจุดขายที่แตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟทั่วไป จนทำให้ผู้บริโภคพอใจ คัดเครื่องปรุงต่างๆ จากธรรมชาติเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
นอกจากนี้ อาจารย์อ้อมยังพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาให้ต้นทุนต่ำสุด โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งเพศชายและหญิง กลุ่มคนทำงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มบุคคลทั่วไป โดยพร้อมที่จะส่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจให้กับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ รวมถึงพัฒนาเมนูหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า    

ความชำนาญในวิชาชีพ
  • เปิดธุรกิจ แฟรนไชส์ "Gala Noodle" (เย็นตาโฟตีลังกา) ซึ่งปัจจุบันมีสาขาที่บริหารเองและแฟรนไชส์ซี่ มากกว่า 80 สาขา
  • ประกอบวิชาชีพโดยเป็นครูผู้สอนด้านช่องทางอาชีพด้านอาหารมา 20 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบร้านอาหาร โดยเป็นร้านอาหารจานเส้นมา 15 ปี
  • เปิดโรงงานผลวิตซอสเย็นตาโฟ โดยได้ OTOP 5 ดาว และส่งซอสไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บรูไน เป็นต้น
ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษย์ศาสตร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม
  • อาจารย์สถาบันอาหารทั้งภาคราชการและเอกชน
  • วิทยากรให้กับกรมแรงงาน "ครัวไทยสู่ครัวโลก"
  • ที่ปรึกษาให้กับร้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหาร
  • ที่ปรึกษาโครงการ โรงงาน ต่างๆ เป็นจำนวนมาก
ชื่อผู้ติดต่อ คุณกัลยาณี จิราจินต์ (อ.อ้อม)
ที่ตั้ง ร้านก๋วยเตี๋ยวกะลา กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (เยื้องโรงพยาบาลรามาธิบดี)
โทรศัพท์ 081-4061944, 087-3630674
โทรสาร -
อีเมล์ noodle.gala@gmail.com
เว็บไซต์ -
Facebook 
goo.gl/faoV6d
 พันธมิตรปีที่ 5 | ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2561
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 11,052 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด