หน่วยงาน    สถาบันฝึกอบรม-สัมมนา | Training Institutions
5.6K
4
50
ปลูกรัก
SMEs
องค์กร ปลูกรัก 
Organization Plukrak
รายละเอียด
ปลูกรัก คือบริษัทจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการเรียนรู้ เน้นการทำงานกับคนให้เกิดการยกระดับจิต ปรับกรอบความคิด (Mindset) ติดตั้งทักษะการทำงานกับคน (People Skillset) นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล ทีม และองค์กร แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ของปลูกรักเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ทางจิตวิทยาและการเรียนรู้เข้าด้วยกัน โดยมีการปรับแนวทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับคนไทย
 
ปลูกรักนำเสนอเส้นทางการพัฒนาระดับจิตหลายรูปแบบ ได้แก่ คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป (public seminars) ที่ปรึกษาองค์กร (organizational consultation) โปรแกรมปรับตามความเหมาะสมขององค์กร (customized program) การโค้ชส่วนบุคคล (personal coaching) และ หลักสูตรประกาศนียบัตร(certification program)
 
ดร.พงษธร  ตันติฤทธิศักดิ์ หรือ โค้ชเอ๋ และ อ.อภิฤดี  พานทอง หรือ อ.กิ๊ก ทั้งสองเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทปลูกรัก และศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาวิธีการ/เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระดับจิตคนอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงง่าย จนได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ให้ปลูกรักเข้าไปร่วมพัฒนาระดับจิตของบุคคลากร
 
ชื่อผู้ติดต่อ Pluk Rak Change Management Co.,Ltd.
ที่ตั้ง 800 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 แยก16 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 093-9974791
โทรสาร -
อีเมล์ supasana.p@plukrak.co.th
เว็บไซต์
LINE 
plukrak
Facebook 
www.facebook.com/Plukrak/
 พันธมิตรปีที่ 4 | ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 50 คะแนน
มีผู้เข้าชม 5,611 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 4 คน
หน่วยงาน ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด