หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
13K
2
16
ธนิยะ พลาซ่า
SMEs
องค์กร ธนิยะ พลาซ่า 
Organization Thaniyaplaza
รายละเอียด ธนิยะกรุ๊ป (THANIYA GROUP) ได้ดำเนินการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนมาในปี พ.ศ. 2533 ได้จัดทำโครงการธุรกิจสำคัญคือ ธนิยะพลาซา (THANIYA PLAZA) บนถนน สีลม โดยสมเด็จพระพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เป็นที่นำมาซึงความ
ภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของธนิยะกรุ๊ป โครงการ ธนิยะพลาซา เป็นอาคารสูง 29 ชั้น โดยชั้น 1-4 ของอาคาร เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าเป็นห้างร้าน ชั้น 5-29 ของอาคาร เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าเป็นสำนักงาน,บริษัท ธนิยะกรุ๊ปยังคงพัฒนาและขยายธุระกิจต่อเนื่องจนถึงอีกหนึ่งโครงการสำคัญ คือพัฒนาขยายอาคาร THANIYA BUILDING เป็น THANIYA PLAZA BTS WINGซึ่งเป็นโครงการอาคารสูง 11 ชั้น โดยชั้น 1-3 ของอาคาร เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าเป็นห้างร้าน ชั้น 4-11 ของอาคาร เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าเป็นสำนักงาน,บริษัท ที่ซึ่งรวมร้านค้าชั้นนำมากมาย ด้วยการสร้างทางเชื่อมต่ออาคารชั้น 2,3 เข้ากับโครงการรถไฟฟ้า เพื่อเอื้ออำนวยให้แก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นอาคารที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบเพื่อเน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุด ธนิยะกรุ๊ปได้เพิ่มมาตราการดำเนินงานการให้บริการ ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ทางธนิยะกรุ๊ปได้ยึดถือเสมอมา
ที่ตั้ง บริษัท ธนิยะ จำกัด เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
โทรศัพท์ 02-231-2244
โทรสาร 02-236-0028
อีเมล์ webmaster@thaniyaplaza.com
golfcenter@thaniyaplaza.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 16 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,360 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด