หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
3.4K
1
3
มหาวิทยาลัยบูรพา
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา  
Organization BURAPHA UNIVERSITY
รายละเอียด  มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2498  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางแสน  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2517     ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา  เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ.  2533  และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  เมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2551
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102-222
โทรสาร 038-390-351
อีเมล์ wmaster@buu.ac.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชม 3,436 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด