หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
5.6K
ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
SMEs
องค์กร ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ 
Organization River City Shopping Center
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2527 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ ภายใต้การบริหารงานของ กลุ่มบริษัทอิตัลไทยและ แมนดาริน โอเรียนเต็ล โฮลดิ้งส์ บี.วี. เป็นศูนย์การค้าที่สง่างามและทันสมัยที่สุดแห่งเดียวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จุดมุ่งหมายสำคัญของผู้บริหาร คือเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำให้มีความความเจริญและสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากคนไทย ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ด้วยเป็นศูนย์การค้าที่มีคุณค่าแห่งความเป็นไทย รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาบนทำเลที่รายล้อมไปด้วยโรงแรมระดับห้าดาว      
 
ด้วยการออกแบบที่เรียบหรู อาคารศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ จึงได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นด้านการออกแบบในปีพ.ศ. 2527 และภายในอาคาร 4 ชั้น บนพื้นที่ 42,000 ตารางเมตรนี้ จัดแบ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้านานาประเภทกว่า 200 ร้าน โดยพื้นที่ชั้น 3 – 4 เป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปะและโบราณวัตถุที่อาจกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเป็นแหล่งรวมผู้ค้าของเก่าที่ทรงภูมิความรู้เป็นที่ยอมรับกว่า 100 ร้านค้า และมีการประมูลศิลปะและโบราณวัตถุอย่างต่อเนื่องทุกเดือนมาตั้งแต่เปิดดำเนินการเป็นต้นมา
             
ต่อมาในปีพ.ศ. 2543 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตื้ ได้ปรับปรุงการตกแต่งภายในและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม โดยเพิ่มท่าเทียบ เรืออีก 1 ท่า (รวมเป็นท่าเทียบเรือ 3 ท่า) เพื่อขยายบริการการท่องเที่ยวทางน้ำให้ครบวงจรยิ่งขึ้นและเพื่อรองรับธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่มีการขยายตัว รวมทั้งเพิ่มบริการเรือรับ-ส่งจากท่าเรือสาทรมายังท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ในปี พ.ศ.2549 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่เดินทางโดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTSรวมทั้งลูกค้าจากโรงแรมรอบข้าง
 
ต่อมาบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจศูนย์การค้าจึงได้ลงทุนกว่า 320 ล้านบาทในปีพ.ศ.2553เพื่อปรับปรุงพื้นที่ครั้งใหญ่ให้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าซึ่งต้องการความหลากหลายของประเภทสินค้า แต่ยังคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นเฉพาะของตน ดังนั้น ทีมผู้บริหารจึงวางตำแหน่งใหม่ให้กับศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ให้เป็น The Picturesque Shopping Center provide beyond ordinary shopping experienceเพื่อ ให้เป็นที่สุดของศูนย์การค้าริมน้ำแห่งเดียว ที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์อันหลากหลายที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพสูงครบครันด้วยความหลากหลายของสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับตกแต่ง เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพในการจับจ่ายสินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการและเป็นศูนย์การค้าริมน้ำที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้ามีระดับทั้งชาวไทยและต่างชาติและเป็นศูนย์การค้าแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยเหนือสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ 
ที่ตั้ง 23 Trok Rongnamkhaeng, Si Phaya Pier,Yota Road, Sampantawong, Bangkok 10100, Thailand
โทรศัพท์ 02-237-0077 - 78
โทรสาร 02-237-7600
อีเมล์ -
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/RiverCityBKK
Facebook 
www.facebook.com/RiverCityShoppingCenter
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,576 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด