หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
6.4K
3
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี
SMEs
องค์กร สหกรณ์สุราษฎร์ธานี  
Organization Suratthani Co-operative Ltd.
รายละเอียด สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 104 ไร่ 21 ตารางวา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2542 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2542

สหกรณ์ฯ ดำเนินงาน โดยสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ฯ ในรูปของคณะกรรมการ - ดำเนินการจำนวน 15 คน และในคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของทีมงานผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ภายใต้คำแนะนำของคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ
ที่ตั้ง 138-138/1 ม. 3 ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ 077-441-050
โทรสาร 077-441-081 , 077-441-094
อีเมล์ webmaster@coopthailand.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 6,359 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด