หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
8.0K
3
15
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SMEs
องค์กร หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Organization CMU. Convention Center
รายละเอียด สำนักหอสมุดเริ่มจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งเป็นช่วงที่อาจารย์ ดร.ม.ร.ว.รุจยา อาภากร เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โดยในช่วงเริ่มจัดกิจกรรมในระยะแรก นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในการ จัดงาน และร่วมกันวางระบบการจัดงาน CMU Book Fair จนเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน การจัดงานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสคัดเลือกหนังสือใหม่ ๆ ด้วยตนเองและสามารถซื้อหนังสือที่มีประโยชน์ในราคาพิเศษ

นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือ และเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนา ระยะแรกของการจัดงานมีร้านจำหน่ายหนังสือให้ความสนใจเข้าร่วมออกร้านเพียง 22 ร้าน ต่อมามีสำนักพิมพ์ให้ความสนใจร่วมออกร้านมากขึ้น ปัจจุบันมีสำนักพิมพ์ร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษากว่า 140 ร้าน นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ กิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน การจัดนิทรรศการต่างๆ และกิจกรรมยอดนักอ่านเป็นประจำทุกปี นับได้ว่างานสัปดาห์หนังสือ CMU Book Fair เป็นงานสัปดาห์หนังสือของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นต้นแบบของการจัดงานสัปดาห์หนังสือ ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-944531
โทรสาร -
อีเมล์ webmaster@chiangmai.ac.th
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/CMUBookFair
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 15 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,046 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด