หน่วยงาน    สถานที่จัดการประชุม | Venue
4.3K
อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่
SMEs
องค์กร อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ 
Organization Art Gorillas Art Gallery
รายละเอียด อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะเล็กๆ ที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่รักในงานศิลปะตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่อสังคมด้วยงานศิลปะแนวร่วมส มัยหลากหลายแขนง ทั้งภาพวาด ภาพเขียน ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสม ศิลปะการจัดวาง รวมไปถึงงานเรขนศิลป์ มุ่งเน้นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้กลุ่มคนทำงานศิลปะรุ่นเยาว์ได้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานสู่ผู้ชมได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ศิลปะทางเลือกสำหรับศิลปินรุ่นใหญ่อีกด้วย
ที่ตั้ง 260 ซอยซอย สยามสแควร์ 2 - สยามสแควร์ 3 อาคาร ชั้น 2 โรงภาพยนตร์ลิโด้ สยามสแควร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-658-3975
โทรสาร 02-658-3975
อีเมล์ info@artgorillas.com
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/#!/ArtGorillas
Facebook 
www.facebook.com/artgorillas
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 4,332 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด