หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
42K
12
26
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
SMEs
องค์กร มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
Organization wildlife Fund Thailand Under The Royal Patronage of H.M. The Queen
รายละเอียด มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 โดย นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ผู้บุกเบิกงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้รับการสนับสนุนเงินทุกจากการบริจาคของประชาชน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ โดยผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคไปของล

ภารกิจของเรา
  1. ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของราชการ    
  2. ให้คำปรึกษาในการจัดการเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นกำเนิด  การอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นกำเนิด และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า   
  3.  รณรงค์  เผยแพร่ข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  4.  สร้างเครือข่ายตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินกิจกรรมและประสานงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
  5.  วางแผนในการจัดการฟื้นฟูสภาพป่าธรรมชาติและศึกษาแนวทางการนำสัตว์คืนสู่ป่าธรรมชาติ
ที่ตั้ง 251/88-90 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 02-552-2111,02-552-2790
โทรสาร 02-552-6083
อีเมล์ info@wildlifefund.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 26 คะแนน
มีผู้เข้าชม 41,455 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 12 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด