หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
18K
6
20
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
SMEs
องค์กร มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย 
Organization The Wild Animal Rescue Foundation Of Thailand
รายละเอียด ประวัติความเป็นมา
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ( The Wild Animal Rescue Foundation of Thailand, WARF ) เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๔๑ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ (หมายถึงใบเสร็จที่ได้รับจากการบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฏหมาย) ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการช่วยเชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกทารุณ รวมถึงสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ และพิการ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

งานหลักของมูลนิธิฯ
สัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ส่วนใหญ่เคยถูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมาก่อน เช่นชะนี ลิง หมี เสือ โดยนำมาเลี้ยง ตั้งแต่เป็นลูกอ่อน แต่เมื่อสัตว์เหล่านี้โตขึ้น และมีสัญชาติญาณสัตว์ป่าที่ค่อนข้างก้าวร้าวดุร้าย เจ้าของก็เริ่มไม่ต้องการที่จะเลี้ยงไว้ จึงละทิ้งและไม่ดูแล พยายามหาทางที่จะนำไปปล่อยหรือขายต่อ และท้ายที่สุด ก็จะถูกส่งกลับไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือสวนสัตว์แห่งใดแห่งหนึ่ง

จุดประสงค์ของมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย คือ การส่งสัตว์เหล่านี้กลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่ก่อนที่จะส่งกลับไป สัตว์ป่าเหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการปรับตัวก่อน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้เองในสภาพธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์บางชนิด เช่น ชะนีที่ถูกเลี้ยงดูอยู่กับมนุษย์มาตลอด จะไม่สามารถหาอาหารได้เองตามธรรมชาติ และการกลับไปอยู่รวมกันในป่าก็ทำได้ยาก เพราะชะนีมีลักษณะเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นครอบครัว สัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน สัตว์ป่าตัวใดที่ไม่สามารถส่งกลับคืนสู่ป่าได้ ก็จำเป็นจะต้องส่งต่อไปให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่อไป

วัตถุประสงค์
  1. รณรงค์ ต่อต้านและป้องกันการล่าสัตว์ป่าและการทารุนสัตว์
  2. ช่วยเหลือสัตว์ป่าทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่าที่พิการหรือถูกทารุน ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ให้มามีชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาติในศูนย์ของมูลนิธิฯ
  3. จัดหาความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประต่างประเทศเพื่อ ฝึกสัตว์ป่ารวมทั้งลูกสัตว์ป่าให้ช่วยเหลือตัวเองได้ จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้ดังเดิม อบรมและให้ความรู้แกประชาชนและผู้สนใจในงานช่วยเหลือ หรืออนุรักษ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตสัตว์ป่าในอนาคต
  5. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการ หรืองค์กรอื่นใดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการช่วยเหลือ หรืออนุรักษ์สัตว์ป่าและคุ้มครองสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกดังกล่าวให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

ที่ตั้ง 65/1 ชั้น 3 อาคารปรีดีพนมยงค์ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-712-9715, 02-712-9515
โทรสาร 02-712-9778
อีเมล์ info@wildlifeofthailand.org
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/WARFTHAI
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 20 คะแนน
มีผู้เข้าชม 18,218 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 6 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด