หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
8.5K
9
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
SMEs
องค์กร กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
Organization Department of International Economic Affairs
รายละเอียด กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยประสานหลักของกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลในการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีภารกิจหลักในการ ประสานข้อมูล ติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค เอกชนไทย
ที่ตั้ง กระทรวงการต่างประเทศ, ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 14243 , 14244
โทรสาร 02-643-5236
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 9 คะแนน
มีผู้เข้าชม 8,511 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด