หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
6.6K
3
2
ศูนย์การเรียนรู้ล้านนาด็อก
SMEs
องค์กร ศูนย์การเรียนรู้ล้านนาด็อก 
Organization Lanna Dog Welfare Animal welfare is human welfare
รายละเอียด องค์กรช่วยเหลือสัตว์ล้านนาด็อกเวลแฟร์ (ล้านนาด็อกเรสคิว) เป็นกลุ่มของผู้รักสัตว์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากหลากหลายอาชีพและประสบการณ์ ทั้งทางการแพทย์ สัตวแพทย์ สังคมวิทยา ซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่าจะต้องมีการแก้ปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้สร้างปัญหาให้กับสังคม ด้วยความเมตตาตามวิถีแห่งพุทธ
ล้านนาด็อกเรสคิวก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการได้ออกทำหมันให้สุนัขและแมวด้อยโอกาสตามพื้นที่ต่างๆไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 4,000 ตัว และผลักดันให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืนด้วยสันติวิธีและมีมนุษยธรรม จนเกิดโครงการ“เปลี่ยนสุนัขจรจัดให้เป็นสุนัขชุมชน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของคนในชุมชน ในขณะนี้กำลังเริ่มโครงการนำร่อง”เขตควบคุมประชากรและสุขภาพสัตว์” ในเทศบาลตำบล 2 พื้นที่ อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่โครงการ “เขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ในอนาคต
ล้านนาด็อกเรสคิวได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก WSPA (World Society for the Protection of Animals) เมื่อปี พ.ศ. 2549

วัตถุประสงค์ของกลุ่มล้านนาด็อกเรสคิว
  1. ควบคุมจำนวนสุนัขที่ถูกทอดทิ้งโดยการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อไม่ให้สร้างปัญหาให้กับสังคม
  2. ผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีภาพลักษณ์ของการปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยจริยธรรมอันดีงาม
  3. ปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสุนัขจรจัดแบบสันติวิธีด้วยวิถีแห่งพุทธ
  4. ก่อตั้งศูนย์ให้การศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และปลูกฝังความเมตตา ใช้เป็นจัดฝึกอบรมและสัมนาเกี่ยวกับสัตว์
ท่านสามารถบริจาคให้กับกลุ่มล้านนาด็อกเรสคิว โดยโอนเงินผ่านธนาคารดังนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา: คณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่
ชื่อบัญชี: นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์/นางวิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล
เลขที่บัญชี: 566-496322-6
Swift Code: SICOTHBK
ที่ตั้ง เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-0407535, 053-894774 (เฉพาะตอนเย็น)
โทรสาร -
อีเมล์ lannadog2003@gmail.com
lannadogrescue@hotmail.com
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 2 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,558 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 3 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด