หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization
27K
18
25
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
SMEs
องค์กร มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
Organization Abhaiphubet Chaopraya Hospital Foundation
รายละเอียด “อภัยภูเบศร” เป็นคำที่เมื่อผู้คนได้ยินคงจะนึกถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือการแพทย์แผนไทย ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้อภัยภูเบศรนั้นมีที่มาในการพัฒนาสมุนไพรไทย จากเภสัชกรผู้หนึ่งนามสุภาภรณ์ ปิติพร ซึ่งจบการศึกษาและมารับราชการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เป็นผู้ที่มีความสนใจในการใช้สมุนไพร และได้ทำการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ประชาชนตามนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน ครั้งหนึ่งเมื่อได้มีโอกาสได้ติดตามออกไปสำรวจสมุนไพรในป่า กับหมอยาพื้นบ้าน นามพ่อประกาศ ใจทัศน์ ทำให้ตระหนักว่าความรู้เรื่องสมุนไพรที่ตนเองเรียนมานั้นน้อยนิดเมื่อเทียบกับความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น และขอเป็นลูกศิษย์ของพ่อประกาศ จากการเดินป่าและได้เรียนรู้จากหมอยาต่างๆจึงพบว่าในป่ามีพืชสมุนไพรมากมายที่สามารถใช้เป็นยา อาหาร เครื่องสำอางต่างๆได้

การจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
      ปี 2545 ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขึ้น เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล สามารถนำยาไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และวางจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิ โดยได้มีมติให้จัดสรรผลกำไรของมูลนิธิ โดยแบ่งกำไรร้อยละ 70 มอบให้ โรงพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็นของมูลนิธิที่จะใช้ในการพัฒนาสมุนไพรและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

       เพื่อรองรับการพัฒนาและการผลิตที่มีคุณภาพในปี 2546 มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงได้ก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตยา จัดซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิต เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ รวมทั้งห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา พร้อมพัฒนากระบวนการผลิต ในปีนี้เอง โรงงานผลิตจึงได้รับการ รับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยที่มูลนิธิได้พยายามพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต การตรวจวิเคราะห์ทั้งในหมวดของยา อาหาร และเครื่องสำอาง ปัจจุบันมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับรอง GMP ในหมวดเครื่องสำอาง ยาแผนโบราณ และอาหารประเภทเครื่องดื่ม ครอบคลุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และทั้งหมดได้รับการรับรองประเภท 2 ปี
ที่ตั้ง 32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037- 212-716, 037-211-088 ต่อ2171,2172
โทรสาร 037-211-523,037-212-179
อีเมล์ webmaster@abhaiherb.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/abhaiherb
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 25 คะแนน
มีผู้เข้าชม 26,904 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 18 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด