หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
13K
5
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
SMEs
NEWS
องค์กร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
Organization Department of Trade Negotiations
รายละเอียด ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย มาตรการทางเศษฐกิจการค้าและผลกระทบการเจรจาการค้าต่อไทย เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเจรจาการค้า รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย แนวทางปรับตัวและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ

ที่ตั้ง อาคาร 2 เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7444
โทรสาร 0-2547-5630
อีเมล์ info@dtn.go.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 13,252 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด