หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
4.0K
หน่วยงานภายในกรมการค้าต่างประเทศ
SMEs
องค์กร หน่วยงานภายในกรมการค้าต่างประเทศ  
รายละเอียด

- สำนักป้องกันการแอบอ้างสิทธิ
โทรศัพท์ : 0-2547-4808
โทรสาร : 0-2547-4807
e-mail : textiledft@moc.go.th

- สำนักมาตรการทางการค้า
โทรศัพท์ : 0-2547-5095
โทรสาร : 0-2547-4736
e-mail : cdtdft@moc.go.th

- สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
โทรศัพท์ : 0-2547-4746
โทรสาร : 0-2547-4748
e-mail : csidft@moc.go.th

- สำนักส่งเสริมและพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการค้า
โทรศัพท์ : 0-2547-4817-8
โทรสาร : 0-2547-4816
e-mail : tpddft@moc.go.th

- สำนักบริหารการค้าธัญพืชและสินค้าข้อตกลง
โทรศัพท์ : 0-2547-4833-4
โทรสาร : 0-2547-4821
e-mail : grn_info@moc.go.th

- สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2547-4834
โทรสาร : 0-2547-4757
e-mail : eximdft@moc.go.th

- สำนักบริหารการนำเข้าส่งออกสินค้าทั่วไป
โทรศัพท์ : 0-2547-4803
โทรสาร : 0-2547-4802
e-mail : dv1_info@moc.go.th

- สำนักมาตรการป้องกันและตอบโต้ทางการค้า
โทรศัพท์ : 0-2547-4742
โทรสาร : 0-2547-4741
e-mail : butrade@moc.go.th

- สำนักส่งเสริมการค้าชายแดนและมาตรการพิเศษทางการค้า
โทรศัพท์ : 0-2547-4730
โทรสาร : 0-2547-4728
e-mail : tpisdft@moc.go.th

- ศูนย์ประสานและเผยแพร่ข้อมูล/การแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้า
โทรศัพท์ : 0-2547-4804
โทรสาร : 0-2547-4802
ที่ตั้ง -
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 3,967 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด