หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
12K
10
หน่วยงานภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
SMEs
องค์กร หน่วยงานภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
รายละเอียด - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ :   0-2547-5050

- สำนักทะเบียนธุรกิจ
โทรศัพท์ :   0-2547-5982 โทรสาร :   0-2547-5972

- สำนักกำกับดูแลธุรกิจ
โทรศัพท์ :   0-2547-4417-8

- สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ
โทรศัพท์ :   0-2547-4366,0-2547-4372-3

- กองธุรกิจการค้าภูมิภาค
โทรศัพท์ :   0-2547-4963

- สถาบันฝึกอบรมธุรกิจการค้า
โทรศัพท์ :   0-2547-5963-4 โทรสาร  :   0-2547-5963-4

- สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
โทรศัพท์ :   0-2547-4443

- สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (ปิ่นเกล้า)
ที่ตั้ง  :   อาคารธนาคารลงกรณ์  ทาวเวอร์  ชั้น  14  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700
โทรศัพท์ :   0-2446-8160-68
โทรสาร :   0-2446-8169,0-2446-8191

- สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 (พหลโยธิน)
ที่ตั้ง  :   อาคารเลขที่ 78/13  ถนนพระราม 6  (สี่แยกประดิพัท์)  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทรศัพท์ :   0-2618-3340-1
โทรสาร :   0-2618-3343-4

- สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (รัชดาภิเษก)
ที่ตั้ง  :   อาคารปรีชาคอมเพล็ก  (ซี 2)  ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์ :   0-2276-7259-64
โทรสาร :   0-2276-7263

- สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 4 (สุรวงศ์)
ที่ตั้ง  :   อาคารวรวิทย์  ชั้น 8  โซน  A-B  เลขที่  222  ถนนสุรวงศ์  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท์ :   0-2234-2951-3
โทรสาร :   0-2266-5852-3

- สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 5 (รามคำแหง)
ที่ตั้ง  :   อาคารปรีชาคอมเพล็ก  อาคารปรีชาคอมเพล็ก  (ซี 2)  ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์ :   0-2276-7255-7
โทรสาร :   0-2276-7258-68

- สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (ศรีนครินทร์)
ที่ตั้ง  :   อาคารโมเดอร์นฟอร์ม  ชั้น 16  ถนนศรีนครินทร์  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250
โทรศัพท์ :   0-2722-8366-7
โทรสาร :   0-2722-8369

- สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 7 (แจ้งวัฒนะ)
ที่ตั้ง  :   อาคารปรีชาคอมเพล็ก  อาคารปรีชาคอมเพล็ก  (ซี 2)  ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์ :   0-2276-7250-1
โทรสาร :   0-2276-7252
ที่ตั้ง -
โทรศัพท์
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชม 11,951 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด