หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
6.3K
5
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
SMEs
NEWS
องค์กร กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
รายละเอียด พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนกระตุ้นการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และป้องปรามการละเมินทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความเป็นธรรมและวินัยทางการค้า

ที่ตั้ง เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2547-4690, 0-2547-4621-5, สายด่วน 1368
โทรสาร 0-2547-4691
อีเมล์ Dipadmin@moc.go.t
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,336 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด