หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
17K
2
4
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
SMEs
NEWS
องค์กร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
Organization THAILAND BOARD OF INVESTMENT (BOI)
รายละเอียด ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งธุรกิจ  การดำเนินการ  แนะนำลู่ทางการลงทุนแยกตามประเภทอุตสาหกรรมและภูมภาค  พัฒนาดำเนินการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทผู้ผลิตในแต่ละต่างประเทศกับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นบริษัท  SME จัด Matching  ธุรกิจ

Thailand board of investment at your service

If you wish to set up an operation in Thailand, your best contact point is the Office of the Board of Investment (BOI), which operates under the Ministry of Industry and is the principal government agency for encouraging investment. The BOI is available to assist you in numerous ways,including:

Enhancing Competitiveness and Investment Facilitation
  • Offers an attractive and competitive package of tax incentives.
  • Imposes no foreign equity restrictions on manufacturing activities or on some service.
  • Provide assistance in the provision of visas and work permits to facilitate entry and subsequent operation for a foreign-owned business.
  • Waives restrictions on land ownership by foreign entities.
Business Support Services
  • Provides comprehensive information and advice on establishing operations in Thailand.
  • Arranges site visits.
  • Identifies potential suppliers, subcontractors, joint-venture partners.
  • Provides useful contacts with key public and private organizations.
  • Coordinates between the foreign business community and other public agencies
The BOI also acts as Thailand's marketing arm and actively promotes the country worldwide as one of the best investment locations in Asia.

The BOI is tasked with devising and implementing strategies under which promotional activities are organized around the globe throughout the year.

The BOI's 13 overseas offices (Tokyo, Osaka, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Seoul, Taipei, Sydney, Frankfurt, Paris, Stockholm, Los Angeles and New York) serve as Thailand's front desks in liaising with potential investors. 

ที่ตั้ง 555 ถ.วิภาวดี รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-8111-55
โทรสาร 0-2537-8177
อีเมล์ head@boi.go.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชม 16,645 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 2 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด