หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
26K
1
30
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
SMEs
NEWS
องค์กร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
Organization Institute for small and Medium Enterprises Development (ISMED)
รายละเอียด พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรม  ให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกิจการ  การตลาดการลงทุนและร่วมลงทุน  การเชื่อมโยงธุรกิจ  ตลอดจนการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-4000
โทรสาร 0-2986-9807
อีเมล์ info@ismed.or.th
webmaster@ismed.or.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 30 คะแนน
มีผู้เข้าชม 25,818 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด