หน่วยงาน    ด้านการตลาด | Marketing
6.9K
5
กระทรวงอุตสาหกรรม
SMEs
NEWS
องค์กร กระทรวงอุตสาหกรรม 
รายละเอียด ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรม  วิสาหกิจ  และผู้ประกอบการให้มีการพัฒนาอย่ายั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ที่ตั้ง กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 2023000
โทรสาร 02 202-3048
อีเมล์ info@industry.go.th
เว็บไซต์ -
Facebook 
www.facebook.com/industryprmoi/
Youtube 
www.youtube.com/user/industryops1
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชม 6,913 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด