ทำเลค้าขาย     ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพฯ)
1.4K
2
ตลาดหัวรอ
MARKET
ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ทุกวันตลาดหัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา ในยุคที่มีการฟื้นฟูเมือง เมื่อราว พ.ศ.2500 รัฐบาลได้จัดทำผังเมือง จ.อยุธยาใหม่ โดยกำหนดให้บริเวณทิศตะวันออกของเมืองเป็นย่านการค้าพาณิชย์และตลาด ซึ่งจะเรียงรายอยู่สองฝั่งถนนอู่ทองเสียบไปกับแม่น้ำป่าสัก ซึ่งตลาดหัวรอเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ของเมือง เดิมเป็นแหล่งรวมสินค้านานานชนิด รวมถึงความบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ชั้นนำของจังหวัด ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นย่านการค้าจังหวัด


-

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อตลาดหัวรอ
ที่อยู่
ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
รายชื่อผู้สนใจ  ตลาดสด
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
23370
นางสาวหทัยรัตน์ ทxxx
06434xxx
Cosmoxxx
22991
นางสาว ดวงตา xxx
09846xxx
Arykixxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตทำเลค้าขาย
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม0 คะแนน
มีผู้เข้าชมทำเลนี้ 1,389 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลทำเลนี้ 2 คน
Market Tags
 
ทำเลนี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Business