ทำเลค้าขาย     ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพฯ)
2.2K
ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดบน)
MARKET
สำหรับตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ ณ ถนนพญากง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช 2441-2447 มีลักษณะเป็นอาคารโล่งโปร่ง มุงหลังคาสังกะสี พื้นเป็นดินอัด (ต่อมาจึงทำเป็นพื้นปูนซีเมนต์) โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 

ส่วนตรงกลางมีถนน ขั้นระหว่างกลาง (ซอยกลาง) ฝั่งขวาเรียก "ตลาดบน" และฝั่งซ้ายเรียกว่า"ตลาดล่าง"(หันหน้าเข้าหาถนนพระร่วงโรจนฤทธิ์)ต่อมาได้ทำการปรับปรุงพื้นให้เป็นพื้นซีเมนต์ เพื่อความสะอาด สะดวกสบาย ส่วนพื้นโดยรอบของตลาดการก่อสร้างเป็นเรือนไม้ สร้างเป็นเรือนไม้แถว แต่ในภายหลังถูกรื้อ แล้สร้างเป็นตึก ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

จากเดิมในอดีตเคยเป็นที่มีการค้าขายที่คับคั่งไปด้วยผู้ค้า และผู้มาจับจ่ายใช้สอย มีประวัติความเป็นมากว่า 60 ปี และมีความผูกพันกับชาวจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนการปรับปรุงและพัฒนา เมื่อปี 2549 

สภาพตลาดที่มีความเสื่อมโทรมรวมถึงโครงสร้าง และวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างบางส่วนของตลาดเกิดความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา อันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอบผู้ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย
เลขที่ 15/13 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
-
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อสำนักงานทรัพย์สินฯ
ที่อยู่
15/13 ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์034-259614
โทรสาร034-255725
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตทำเลค้าขาย
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม0 คะแนน
มีผู้เข้าชมทำเลนี้ 2,198 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลทำเลนี้ 0 คน
Market Tags
 
ทำเลนี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Business