ทำเลค้าขาย     ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพฯ)
5.8K
1
5
ตลาดเก้าห้อง 100 ปี
MARKET
ตลาดเก้าห้อง ตั้งอยู่ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในอดีตเป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำมาค้าขายที่เมือง ไทย เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี ปัจจุบันเปิดเป็นตลาดเก่าเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการเชิญชวนให้ผู้คนมาท่องเที่ยวยังตลาดเก้าห้องนี้ โดยที่นี่จะเปิดเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น ก็ถือเป็นชุมชนตลาดเก่าที่น่าสนใจอีกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
เสาร์  อาทิตย์
รูปแบบ


ซึ่งเป็นบ้านโบราณมีประวัติสืบทอดมายาวนานประมาณต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่เดิมที่นี่เคยเป็นตลาดที่คึกคักเพราะอยู่ติดริมน้ำ ซึ่งเป็นการสัญจรหลักในสมัยโบราณ ต่อมาเมื่อมีการตัดถนน ความนิยมของตลาดเก้าห้องก็เสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ


ตลาดเก้าห้อง ตั้งอยู่ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในอดีตเป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวจีนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาทำมาค้าขายที่เมืองไทย เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี จากเอกสารที่มีผู้เขียนเกี่ยวกับประวัติตลาดเก้าห้อง และจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ คำว่า "ตลาดเก้าห้อง" น่าจะนำมาจากชื่อของบ้านเก้าห้องข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อตลาดเก้าห้อง 100 ปี
ที่อยู่
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
มือถือ085-3225461
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
รายชื่อผู้สนใจ  ตลาดนัด
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
23970
xxx
08943xxx
Wachixxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตทำเลค้าขาย
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม5 คะแนน
มีผู้เข้าชมทำเลนี้ 5,805 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลทำเลนี้ 1 คน
Market Tags
 
ทำเลนี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Business