ทำเลค้าขาย     ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพฯ)
4.3K
11
ไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
MARKET
ไชยแสง ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ เป็นธุรกิจค้าปลีกห้างขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่ง และเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของจังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่ขายกว่า 10,000 ตารางเมตร

เลขที่ 910 ถนนนขุนสรรค์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
ทุกวัน
10,000 ตารางเมตร
ไชยแสง ดีพาร์ทเมนต์ สโตร์ ปัจจุบันเป็นอาคาร 4 ชั้น
 • ชั้นใต้ดิน เป็นส่วนของไชยแสงพลาซ่า ไอทีพลาซ่า สวนสนุก ฮอทพ็อตสุกกี้
 • ชั้นที่ 1 ร้านอาหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เคเอฟซี มิสเตอร์โดนัท ร้านวัตสัน รองเท้า ซุปเปอร์มาเก็ตฯ
 • ชั้นที่ 2 ขายเครื่องของเล่น เครื่องเขียน ขายเสื้อผ้า ฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไอทีซิตี้
 • ชั้นที่ 3 ขายเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ฯ
ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นสโตร์เริ่มเปิดดำเนินกิจการโดยการจำหน่ายผ้าเมตร ตั้งแต่ 45 ปีก่อนโดยใช้ชื่อการค้าว่า “ร้านใช่เส็ง” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 949/57ถนนนายแท่น ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในตลาดสด ซึ่งในขณะนั้นการจำหน่ายผ้าเมตรก็นับว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพอสมควร ต่อมา ปี พ.ศ. 2517 แนวโน้มของผู้บริโภคทางด้านเสื้อผ้าเริ่มเปลี่ยนไป ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็วและเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมี BRAND NAME เสื้อผ้าสำเร็จรูปจึงได้รับความนิยมมากขึ้น

ผู้บริหารจึงได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจการค้าจากเดิมมาเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทค้าปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเริ่มต้นด้วย ร้านค้า 3 คูหา ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 887/52-55 ถนนนายแท่น ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี บริเวณท่ารถ บขส. จังหวัดสิงห์บุรี ใช้ชื่อทางการค้าว่า “ห้างไชยแสง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมาชื่อเสียงของห้างไชยแสงก็เริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง กิจการค้าเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สถานที่ประกอบการเริ่มคับแคบประกอบกับผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าประเภทบริโภค ที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องบริโภคทุกวันในรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ต จึงได้เริ่มขยายกิจการมาเป็นรูปแบบของห้างสรรพสินค้า ในปี พ.ศ. 2533 โดยใช้ชื่อการค้าว่า “ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์”

เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรก และ แห่งเดียวของจังหวัดสิงห์บุรี และ เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบนในขณะนั้น ซึ่งก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น บนเนื้อที่ 400 ตารางวา มีพื้นที่ขายรวม 1600 ตารางเมตรตั้งอยู่เลขที่ 910 ถนนขุนสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ใจกลางเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ย่านชุมชน การคมนาคมสะดวก บริเวณข้างเคียงเป็นอาคารพาณิชย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงเรียน ธนาคาร และตลาดสดและผู้บริโภคเล็งเห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีภาวะเศรษฐกิจการค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องประกอบกับการคมนาคมระหว่างจังหวัดใกล้เคียงมีความสะดวก เช่น อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรีซึ่งส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่เปิดดำเนินกิจการมา


 • เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสิงห์บุรีเพียงแห่งเดียว
 • มีความหลายของสินค้าและบริการ ที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย เช่น สุกี้ HOT POT, ไอศกรีม แดลี่ควีน KFC และอื่นๆ
 • มีราคาสินค้าทีถูกและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
 • มีการบริการที่ดีสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ เช่น มีที่จอดรถที่พอเพียงพร้อมบริการรถ รับ - ส่งสำหรับลูกค้าไปยังที่จอดรถ
 • มีบรรยากาศภายในร้าน , การตบแต่งร้านและการจัดเรียงสินค้าที่โดดเด่นสร้างความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า
 • มีกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้า ทำให้ไม่เกิดความจำเจ เช่น วันรวมพลคนรักยีนส์ , วันเกิดห้างฯ  
 • Birthday Sale, และอื่นๆข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ที่อยู่
910 ถนนขุนสรรค์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์036-512073
โทรสาร036-520900
อีเมล์mychaisaeng@yahoo.com
Facebook 
www.facebook.com/chaisaeng.singburi/
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 
รายชื่อผู้สนใจ  ศูนย์การค้า
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
31464
xxx
08445xxx
s_sa2xxx
30967
xxx
09031xxx
n.piyxxx
30579
เตชิตา รัตนxxx
09179xxx
R.tecxxx
29574
อริสรา ชลาxxx
08537xxx
sananxxx
28722
นายธีรพงษ์ จxxx
08639xxx
Akeloxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตทำเลค้าขาย
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม0 คะแนน
มีผู้เข้าชมทำเลนี้ 4,289 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลทำเลนี้ 11 คน
Market Tags
 
ทำเลนี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Business