หน้าคำคม    ในประเทศ    ถ้าเราท้อตั้งแต่ตอนนั้น ถ้าเราไม่สู้ต่อ ก็อาจจะไม่มี...
2.0K
11 มีนาคม 2563
ถ้าเราท้อตั้งแต่ตอนนั้น ถ้าเราไม่สู้ต่อ ก็อาจจะไม่มีวันนี้ -ชลากร เอกชัยพัฒนกุล -
Top 10 Popular quotes
23,720
ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ...
23,369
ชีวิตการทำงาน ถ้าเดินบนทางเรียบ เราจะได้เรียน...
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ