หน้าคำคม    ต่างประเทศ    วิธีที่จะนำไปสู่การเริ่มต้น คือ การหยุดพูด แล้วลงมือ...
2.0K
12 มีนาคม 2563
วิธีที่จะนำไปสู่การเริ่มต้น คือ การหยุดพูด แล้วลงมือทำ -วอลเตอร์ อีเลียส ดิสนีย์-
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ