หน้าคำคม    ต่างประเทศ    ไม่ใช่ภูผามหึมาข้างหน้าที่ทำให้คุณเหนื่อยล้า แต่เป็น...
2.3K
4 สิงหาคม 2563
ไม่ใช่ภูผามหึมาข้างหน้าที่ทำให้คุณเหนื่อยล้า แต่เป็นเม็ดทรายในรองเท้าคุณ -โรเบิร์ต เซอร์ไวซ์-
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ