หน้าคำคม    ต่างประเทศ    เป้าหมายเป็นสิ่งดีสำหรับการกำหนดทิศทางแต่ที่ดีที่สุด...
2.4K
2 พฤศจิกายน 2564
เป้าหมายเป็นสิ่งดีสำหรับการกำหนดทิศทางแต่ที่ดีที่สุดคือกระบวนการสำหรับสร้างความก้าวหน้า
 
- เจมส์ เคลียร์ -
นักเขียน, นักธุรกิจ
 
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ