หน้าคำคม    ต่างประเทศ    ผมไม่เสียใจแม้สิ่งที่ผมทำจะล้มเหลวก็ตาม แต่ผมจะเสียใ...
2.0K
7 มีนาคม 2565
ผมไม่เสียใจแม้สิ่งที่ผมทำจะล้มเหลวก็ตาม แต่ผมจะเสียใจถ้าผมไม่ได้ลงมือทำ
 
-เจฟฟ์ เบโซส์ -
ผู้ก่อตั้ง AMAZON
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ