หน้าคำคม    ต่างประเทศ    3 สิ่งสำคัญก่อนเริ่มธุรกิจ รู้จักสินค้าให้มากกว่าคนอ...
1.8K
1 เมษายน 2565
3 สิ่งสำคัญก่อนเริ่มธุรกิจ รู้จักสินค้าให้มากกว่าคนอื่น รู้จักลูกค้าของคุณให้ดีและมีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ
 
- เดฟ โทมัส -
ผู้ก่อตั้งบริษัท Wendy´s 
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ