หน้าคำคม    ต่างประเทศ    ถ้าคนอื่นแห่ทำตามกันไปหมด โอกาสของเราจะเกิดจากการทำส...
1.9K
13 มิถุนายน 2565
ถ้าคนอื่นแห่ทำตามกันไปหมด โอกาสของเราจะเกิดจากการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพวกเขา
 
- แซม วอลตัน -
ผู้ก่อตั้ง Walmart และ Sam´s Club.
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ