หน้าคำคม    ต่างประเทศ    คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้จนกว่าจะมีคนเต็มใจควัก...
1.7K
21 กันยายน 2565
คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้จนกว่าจะมีคนเต็มใจควักเงินซื้อสินค้า/บริการที่คุณเสนอ
 
- ซาชิน&บินนี บันสัล -
ผู้ก่อตั้ง Flipkart
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ