หน้าคำคม    ต่างประเทศ    เรามักบอกว่า เลือกพ่อแม่ไม่ได้ แต่พ่อแม่ก็เลือกลูกไม...
7.3K
10 มิถุนายน 2560
เรามักบอกว่า เลือกพ่อแม่ไม่ได้ แต่พ่อแม่ก็เลือกลูกไม่ได้เหมือนกัน - Mr.Ripley
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ