หน้าคำคม    ต่างประเทศ    มีเพียง 2 วันเท่านั้นในโลกที่สำคัญ คือ วันที่เราเกิด...
5.8K
10 มิถุนายน 2560
มีเพียง 2 วันเท่านั้นในโลกที่สำคัญ คือ วันที่เราเกิด และวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทำไม - มาร์ค ทเวน
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ