หน้าคำคม    ต่างประเทศ    คนที่ทำงานมากกว่าเงินที่ได้ อีกไม่นานก็จะได้เงินมากก...
9.2K
11 มิถุนายน 2560
คนที่ทำงานมากกว่าเงินที่ได้ อีกไม่นานก็จะได้เงินมากกว่างานที่เขาทำ - นโปเลียน ฮิลล์
Top 10 Popular quotes
22,958
ชีวิตการทำงาน ถ้าเดินบนทางเรียบ เราจะได้เรียน...
22,773
ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ ถ...
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ