หน้าคำคม    ต่างประเทศ    หากคุณเกิดมาจน นั่นไม่ใช่ความผิดคุณ แต่หากคุณจนจนตาย...
7.6K
28 ตุลาคม 2557
หากคุณเกิดมาจน นั่นไม่ใช่ความผิดคุณ แต่หากคุณจนจนตาย นั่นเป็นความผิดของคุณ - บิล เกตส์
คำคมธุรกิจที่น่าสนใจ