ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
1.  นิทรรศการ, งานศิลปะ, วัฒนธรรม
43 0.7
2.  มหกรรม, เทศกาล
51 0.83
3.  กิจกรรม, งานการกุศล
7 0.11
4.  งานประจำจังหวัด
8 0.13
5.  ละคร คอนเสิร์ต
46 0.75
6.  แม่ เด็ก
251 4.08
7.  เกมส์
45 0.73
8.  ค้าปลีก, ทั่วไป
1,991 32.36
9.  อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
286 4.65
10.  งานแฟรนไชส์ ธุรกิจ SMEs ประชุม
115 1.87
11.  ธนาคาร สถาบันการเงิน
37 0.6
12.  ออกแบบ ดีไซน์ สถาปัตยกรรม
16 0.26
13.  เกษตร พืช สัตว์
680 11.05
14.  รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จักรยาน
202 3.28
15.  เครื่องประดับ แฟชั่น ของขวัญ
465 7.56
16.  ท่องเที่ยว กีฬา
130 2.11
17.  สุขภาพ ความงาม
110 1.79
18.  เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ IT
143 2.32
19.  หนังสือ การศึกษา วิทยาศาสตร์
123 2
20.  บ้าน ที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์
255 4.14
21.  อาหาร เครื่องดื่ม
1,148 18.66
รวม 6,152 100