ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
749 65.24
นนทบุรี
59 5.14
เชียงใหม่
49 4.27
นครราชสีมา
44 3.83
ชลบุรี
27 2.35
สมุทรปราการ
22 1.92
พิษณุโลก
18 1.57
สงขลา
18 1.57
สุราษฎร์ธานี
17 1.48
อุดรธานี
16 1.39
ระยอง
16 1.39
ขอนแก่น
14 1.22
ประจวบคีรีขันธ์
14 1.22
อุบลราชธานี
11 0.96
เชียงราย
10 0.87
พระนครศรีอยุธยา
10 0.87
ลำปาง
10 0.87
นครปฐม
10 0.87
ภูเก็ต
9 0.78
นครศรีธรรมราช
8 0.7
จันทบุรี
4 0.35
หนองบัวลำภู
1 0.09
ตรัง
1 0.09
ลำพูน
1 0.09
บุรีรัมย์
1 0.09
ราชบุรี
1 0.09
กำแพงเพชร
1 0.09
ฉะเชิงเทรา
1 0.09
สมุทรสงคราม
1 0.09
สมุทรสาคร
1 0.09
ปทุมธานี
1 0.09
หนองคาย
1 0.09
สระบุรี
1 0.09
ลพบุรี
1 0.09
รวม 1,148 100