ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
820 63.66
นนทบุรี
67 5.2
เชียงใหม่
56 4.35
นครราชสีมา
47 3.65
ชลบุรี
42 3.26
สมุทรปราการ
22 1.71
สงขลา
21 1.63
พิษณุโลก
21 1.63
ระยอง
20 1.55
ขอนแก่น
19 1.48
สุราษฎร์ธานี
18 1.4
อุดรธานี
17 1.32
ประจวบคีรีขันธ์
16 1.24
พระนครศรีอยุธยา
14 1.09
อุบลราชธานี
12 0.93
ภูเก็ต
12 0.93
ลำปาง
11 0.85
นครปฐม
10 0.78
จันทบุรี
10 0.78
เชียงราย
10 0.78
นครศรีธรรมราช
9 0.7
ปทุมธานี
1 0.08
หนองคาย
1 0.08
สระบุรี
1 0.08
ลพบุรี
1 0.08
หนองบัวลำภู
1 0.08
ตรัง
1 0.08
ลำพูน
1 0.08
บุรีรัมย์
1 0.08
ราชบุรี
1 0.08
กำแพงเพชร
1 0.08
ฉะเชิงเทรา
1 0.08
เพชรบุรี
1 0.08
สมุทรสงคราม
1 0.08
สมุทรสาคร
1 0.08
รวม 1,288 100