ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
1,432 71.92
เชียงใหม่
70 3.52
นครราชสีมา
63 3.16
นนทบุรี
56 2.81
ชลบุรี
55 2.76
พระนครศรีอยุธยา
46 2.31
อุดรธานี
26 1.31
ประจวบคีรีขันธ์
25 1.26
สมุทรปราการ
23 1.16
ระยอง
21 1.05
อุบลราชธานี
20 1
ขอนแก่น
19 0.95
สงขลา
17 0.85
ภูเก็ต
16 0.8
สุราษฎร์ธานี
16 0.8
เชียงราย
15 0.75
พิษณุโลก
15 0.75
ลำปาง
13 0.65
นครศรีธรรมราช
9 0.45
นครปฐม
5 0.25
จันทบุรี
4 0.2
ปทุมธานี
4 0.2
ราชบุรี
3 0.15
บุรีรัมย์
3 0.15
หนองคาย
2 0.1
สุพรรณบุรี
2 0.1
พัทลุง
1 0.05
ฉะเชิงเทรา
1 0.05
ร้อยเอ็ด
1 0.05
ตราด
1 0.05
ปัตตานี
1 0.05
สุรินทร์
1 0.05
มหาสารคาม
1 0.05
กาฬสินธุ์
1 0.05
สมุทรสาคร
1 0.05
ปราจีนบุรี
1 0.05
นครสวรรค์
1 0.05
รวม 1,991 100