ประเภทงานแสดงสินค้า จำนวน คิดเป็นร้อยละ(%)
กรุงเทพฯ
401 83.89
นนทบุรี
16 3.35
เชียงใหม่
12 2.51
สมุทรปราการ
10 2.09
นครราชสีมา
10 2.09
ชลบุรี
6 1.26
พระนครศรีอยุธยา
5 1.05
ระยอง
3 0.63
สุราษฎร์ธานี
3 0.63
ขอนแก่น
3 0.63
อุดรธานี
3 0.63
นครศรีธรรมราช
2 0.42
ฉะเชิงเทรา
1 0.21
นครปฐม
1 0.21
สงขลา
1 0.21
ลำปาง
1 0.21
รวม 478 100