ข้อมูลสถิติร้านหนังสือออนไลน์    สถิติการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ : The Number Buy Book
สถิติการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ : The Number Buy Book
เพราะแต่ละวันมีผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือเป็นจำนวนมาก ทำให้ทาง ThaiFranchiseCenter.com มีแนวความคิดในการจำแนก แยกแยะ และรวบรวมทำเป็นสถิติ
เพื่อเก็บข้อมูล ความสนใจในแต่ละหมวดหมู่ของหนังสือ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาหนังสือให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด

หากท่านใด ประสงค์ขอข้อมูลทางสถิติในเชิงลึก กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise