จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานแสดงสินค้าเดือน ตุลาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
เข้าชมงานแสดงสินค้า
  อังคาร91
  อังคาร161
  พฤหัสบดี181
รวม 3