จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานแสดงสินค้าเดือน ธันวาคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
เข้าชมงานแสดงสินค้า
  พุธ124
  จันทร์174
  ศุกร์211
รวม 9