จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  จันทร์645
  พฤหัสบดี1642
  พฤหัสบดี3034
  อังคาร2132
  พุธ2231
  จันทร์2029
  อังคาร1428
  พุธ826
  ศุกร์324
  อังคาร723
  เสาร์422
  จันทร์2722
  จันทร์1320
  อังคาร2820
  เสาร์2519
  พุธ2917
  เสาร์1117
  พฤหัสบดี2316
  พฤหัสบดี915
  เสาร์1814
  ศุกร์1014
  ศุกร์1714
  พุธ113
  พฤหัสบดี213
  ศุกร์2413
  พุธ1513
  อาทิตย์513
  อาทิตย์1911
  ศุกร์3110
  อาทิตย์128
  อาทิตย์266
รวม 624