จำนวนผู้จองพื้นที่บูทงานแสดงสินค้าเดือน มกราคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้จองพื้นที่บูธ
งานแสดงสินค้า
  อังคาร1254
  จันทร์420
  อังคาร517
  อาทิตย์315
  พุธ1314
  อาทิตย์2413
  เสาร์2312
  พฤหัสบดี1412
  พุธ612
  ศุกร์1511
  พฤหัสบดี710
  ศุกร์89
  พุธ209
  อังคาร198
  จันทร์117
  จันทร์257
  จันทร์187
  เสาร์26
  พุธ276
  พฤหัสบดี216
  ศุกร์225
  เสาร์164
  ศุกร์294
  เสาร์94
  อังคาร263
  อาทิตย์173
  พฤหัสบดี283
  เสาร์302
  ศุกร์11
  อาทิตย์101
รวม 285